Schiller Theater
Place Royale

Minrebroederstraat 11
3512 GS UTRECHT
T 030 23 19 380Rolstoel

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

Wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd?
Nieuws

18-01-2022 vorige paginaterug naar nieuwsoverzicht
   
Afgeblazen !
   
 AFGEBLAZEN 
 
(column van Steef Schinkel)
~ in concept ~
 
Beste vrienden, 
Het college van B & W van de Gemeente Utrecht heeft mij, bij monde van haar voorlichtster afdeling cultuur, gisteren telefonisch, mede n.a.v. het verzoek om vooraf met hen overleg v.w.b. onze ludieke actie "Knippen & Scheren, laten weten dat wij als Stichting Behoud Schiller Theater in Utrecht gehouden zijn aan de eisen die het Rijk aan ons en de Gemeente Utrecht stelt.
 
M.a.w. de Gemeente Utrecht zal zich strikt houden aan de eisen en bepalingen vanuit Den Haag.
Mochten wij de genoemde actie toch doorzetten dan zijn de gevolgen voor 100% voor ons.
Het college van B &W van Utrecht zal onze actie dus "NIET GEDOGEN".
 
Of wij het met dit standpunt eens kunnen en mogen zijn...die discussie gaat ons te ver en gaan wij niet aan!  Zover wensen wij het voor u en onze theater bezoekers het niet te laten komen.
 
Als alternatief hadden wij nog een ander idee...echter deze is zowel door de artiesten en door ons nu ons definitief, n.a.v. het standpunt van college B&W, geannuleerd. 
 
Wij als bestuur van de Stichting Behoud Schiller Theater voor "CULTUUR", betreuren uiteraard dit standpunt van "het" college en benadrukken dat wij zo langzamerhand het idee krijgen dat wij, ondanks alle door ons gedane noodzakelijke investeringen, om ons theater VEILIG te laten zijn voor uw theater bezoek, niet de mogelijkheid krijgen, om nota bene BINNEN IN ONS VEILIGE EIGEN HUIS een ludieke actie te mogen houden zoals wij dat wensen.
Uiteraard ligt van het wel dan niet doorgaan uiteraard altijd bij ons. 
 
VEILIG en nota bene binnen de kaders en RICHTLIJNEN van het RIVM hebben wij ons voorgenomen activiteit hebben moeten afblazen.
 
Helaas, helaas maar het zij zo...
 
Beste groet,
Steef Schinkel
Voorzitter
Stichting Behoud Schiller Theater voor cultuur